08 – 765 09 01 info@gastroworldgroup.com

Villkor

Offert

 • Offert från Kalaset skall ses som ett förslag till evenemang.
 • Upplägg, personaltid och omfattning kan komma att ändras innan bokning.
 • Offertens giltighetstid är 30 dagar.

Bokning / avbokning

 • Vi åtar oss inte uppdrag avseende färre än 20 personer.
 • Beställning av uppdrag sker mot påskrift av orderbekräftelse eller bekräftelse via mail.
 • Beställning bör inkomma minst 5 arbetsdagar innan arrangemang.
 • Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till uppdrag.
 • Avbokning eller ändringar av antalet gäster skall ske minst 5 dagar innan arrangemanget.
 • Vid avbokning senare än 5 dagar innan arrangemang debiteras 20% av råvarukostnad och nerlagd tid.
 • Vid arrangemang och större slutfaktura än 30 000:- inklusive moms förbehåller vi oss rätten att debitera 50% a conto. Pengarna skall vara oss tillhanda senast 5 dagar innan arrangemang.

Personal – Pris/tim

 • Serveringspersonal – 445:-
 • Barpersonal – 445:-
 • Projektledare – 550:-

Övrigt

 • Alla våra medarbetare är olycksfallsförsäkrade.
 • Sociala avgifter är inkluderade.
 • Minimum 5 tim debitering.
 • Tid räknas från avresa till ankomst centralkök.
 • Alla priser är exklusive moms.